Το αρχαίο ρητό δηλώνει ότι ένας ισχυρός έρωτας «εξουδετερώνεται» μ’ έναν ακόμη πιο δυνατό έρωτα.