Η ρητορική είναι για τον άνθρωπο ένα θείο επικοινωνιακό δώρο.