Μια μέθοδος που η τεχνική του υπολογισμού σε μια προσπάθεια βελτίωσης της τεχνητής νοημοσύνης την χρησιμοποιούν τελευταία παραδειγματιζόμενοι από την συμπεριφορά του ανθρώπινου DNA. Μελετώντας τα προβλήματα του ανθρώπινου DNA συγκεκριμένα του ανενεργού τμήματος αυτού, έφτασαν στο αποτέλεσμα ότιΔΙΑΒΑΣΤΕ