Πρόκειται για δυο εγκεφαλικές αμιγώς λειτουργίες με ουσιώδη σημασία η μια για την άλλη.