Η συνεχής ρίψη κρύου νερού πάνω στο σώμα ή πολύωρη κολύμβηση σε παγωμένα νερά, σχεδόν πάντα προκαλεί μικρού ή μεγάλου βαθμού κνιδωτικές αντιδράσεις με χαρακτηριστικά πομφικά ερυθήματα.