Τα τελευταία χρόνια ένα κλίμα έχθρας δημιουργήθηκε μεταξύ των πολιτών της Ευρώπης με αφορμή την ελληνική κρίση.