Η ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΆΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Δηλαδή είναι έσοδα μείον έξοδα και ότι απομένει, «μαζεύεται», «συσσωρεύεται» και αυξάνει τον πλούτο. Το 1980 όμως έγινε μιας έντονη νομισματική, που ξεκίνησε σαν ενεργειακή κρίση και είχε μεγάλες προεκτάσειςΔΙΑΒΑΣΤΕ