Μια καινούργια γενική συνθήκη κοινωνικής ζωής είναι σίγουρα το χρέος.