Το χρέος είναι μια διάσταση με νόημα που μπήκε τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας κάτω από τις νέες χρηματοπιστωτικές εξελίξεις πάρα πολύ έντονα.