Είναι η μορφή αυτής της κνίδωσης που κυρίως εμφανίζεται μετά από έντονες καιρικές αλλαγές, θερμοπληξία ή πυρετό.