Είναι ένας τίτλος ενός συνθήματος γραμμένο στη γειτονιά του Ταξίμ, όπου γίνονται οι πολλές φασαρίες αυτόν τον καιρό στην Κωνσταντινούπολη.