Ενημερώθηκε η Βιονευρολογική με καινούργιο άρθρο.

Η δυσκαταποσία είναι μια εκδήλωση της λειτουργίας της κατάποσης, η οποία είναι ένα αντανακλαστικό που έχει την έδρα του στο μεσεγκέφαλο.

http://www.bioneurologics.gr/astheneies/nevrologia/limokseis/dyskataposia-kai-neyrologika-noshmata/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη