Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Παιδί και Νευρολογία.

Αυτό που χαρακτηρίζει την εκπαίδευση του παιδιού και την διαμόρφωση του χαρακτήρα του, τόσο στο σχολείο όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον είναι η έννοια της ομαδοποίησης ή της συμμετοχής σε μια κοινωνική ομάδα.

http://neurologyofchild.blogspot.com/2011/11/blog-post.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη