Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Πρόκειται για ένα αρκετά διαδεδομένο παραψυχολογικό φαινόμενο, το οποίο βασίζεται σε επανάληψη ηχητικών και ηλεκτρικών εφέ που ταυτόχρονα μπορούν να προκαλέσουν καταστροφές ή μετακίνηση αντικειμένου.

http://neurotalk.blogspot.com/2011/11/recurrent-spontaneous-poltergeist.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη