Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Το σημείο Argull Robertson είναι μια σπουδαία παθολογική παρατήρηση , όπου έχουμε μια διαταραχή του αυτόνομου νευρικού που συμβαίνει κατά κύριο λόγο στις λοιμώξεις.

http://neurotalk.blogspot.com/2011/11/argull-robertson.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη