Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στη Σκλήρυνση κατά πλάκας.

Η θεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας αποτελεί ένα μεγάλο επιστημονικό πεδίο τα τελευταία χρόνια.

http://aboutsclerosis.blogspot.com/2011/11/blog-post.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη