Ψυχική νοσηρότητα. jpg

Από την Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία, την λεγόμενη ΑΡΑ, ήρθε μια νέα πρωτοβουλία, η οποία δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά

Μάχη Μαραθώνα.jpg

Η μάχη του Μαραθώνα αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο όλοι οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι, το ξέρουμε σαν μια σπίθα δόξας και ιστορικής αναγνώρισης των αρχαίων Αθηναίων.

Yπερακουσία.jpg

Η υπερακουσία είναι μια χαρακτηριστική αύξηση του ήχου, η οποία συμβαίνει όταν έχουμε κυρίως βλάβες στο προσωπικό νεύρο.

Κόρμακ Μακ Κάρθυ. jpg

Ένα από τα πολλά γιατί που μας βασανίζουν, φαίνεται να το απαντά εν μέρει με μια νουβέλα του, η οποία είχε γίνει και φιλμ «Καμία πατρίδα για τους μελλοθάνατους», ο Κόρμακ Μακ Κάθρυ.

Μετωπιαίος λοβός.jpg

Ταυτότητα είναι το σύνολο των στοιχείων που μας χαρακτηρίζει σαν άτομα και προσδιορίζει την προσωπικότητα και την ετερικότητα μας.

Αρχη