Από την Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία, την λεγόμενη ΑΡΑ, ήρθε μια νέα πρωτοβουλία, η οποία δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά

Η μάχη του Μαραθώνα αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο όλοι οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι, το ξέρουμε σαν μια σπίθα δόξας και ιστορικής αναγνώρισης των αρχαίων Αθηναίων.

Η υπερακουσία είναι μια χαρακτηριστική αύξηση του ήχου, η οποία συμβαίνει όταν έχουμε κυρίως βλάβες στο προσωπικό νεύρο.

Ένα από τα πολλά γιατί που μας βασανίζουν, φαίνεται να το απαντά εν μέρει με μια νουβέλα του, η οποία είχε γίνει και φιλμ «Καμία πατρίδα για τους μελλοθάνατους», ο Κόρμακ Μακ Κάθρυ.

Ταυτότητα είναι το σύνολο των στοιχείων που μας χαρακτηρίζει σαν άτομα και προσδιορίζει την προσωπικότητα και την ετερικότητα μας.

Αρχη