Ο Δυτικός κόσμος, μετά την θύελλα των δυο μεγάλων πολέμων, έδωσε όλη του την δύναμη για την ευημερία.

Η ικανότητα είναι η "αποθέωση" της πραγματικότητας.

Η αφηρημένη τέχνη παράγει πίνακες που δεν έχουν καθολική μονομερή ερμηνεία.

Η Δυτική κοινωνία έχει μια πολυπροσωπία έκφρασης και συμπεριφοράς της καθημερινότητας.

H Σιγκαπούρη διοικείται ολοκληρωτικά από τον γέρο δικτάτορα Λι.

Στους Δυτικούς λαούς, μετά τους δυο τελευταίους πολέμους, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην επένδυση σχετικά με την ισότητα και δικαιοσύνη.

Πλέον στη σημερινή Ελληνική καθημερινότητα λείπουν παντελώς τα κριτήρια καθορισμού μιας αξίας.

Στη σύγχρονη κοινωνία υπάρχει μια εκτεταμένη πλάνη.

Π.χ. η ισότητα, όσον αφορά την απόδοση σε διάφορα πράγματα ή διαδικασίες.

Ψυχοκοινωνικά πειράματα έχουν δείξει ότι ο φθόνος παίζει ένα κεντρικό ρόλο στην καθημερινή μας συμπεριφορά.

Αρχη