Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευροδιάλογοι.

Ο εγκέφαλος στις λοιμώξεις που υφίσταται δείχνει ακόμη μια φορά τη δυνατότητα που έχει να τις αντιμετωπίζει ο ίδιος και κατά περίπτωση διαφορετικά.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/02/gradenigo.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη