Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευροδιάλογοι.

Στην ύπαρξη του μετωπιαίου οφθαλμοκινητικού κέντρου οφείλεται ο συντονισμός των κινήσεων των χεριών και γενικά των άκρων σε σχέση με τα οπτικά ερεθίσματα.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/02/blog-post_5639.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη