Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευροδιάλογοι.

Το χαρακτηριστικό αυτών των δυο στελεχών του έρπη είναι η εύκολη μετάδοση από μολυσμένα σε ευαίσθητα άτομα με στενή επαφή.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/02/1-2.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη