Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευροδιάλογοι.

Το κώμα για το νευρολογικό σύστημα έχει πολλές διαβαθμίσεις και μόνο με μια σειρά λεπτών και ειδικών εξετάσεων μπορούμε να βρούμε την έκταση του προβλήματος.

 

http://neurotalk.blogspot.com/2012/02/blog-post_7769.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη