Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευροδιάλογοι.

Η αρτηριοσκλήρυνση, όπως έχουν δείξει τελευταίες έρευνες, είναι επικίνδυνη λόγω των μικροφλεγμονών που φέρνει επί του εδάφους της.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/02/blog-post.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη