Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευροδιάλογοι.

Οι αφαιρέσεις είναι πολύ μικρής διάρκειας και ανεπαίσθητες και δύσκολα διαγνώσιμες με το γυμνό μάτι.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/01/blog-post_1778.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη