Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευροδιάλογοι.

Τα διάσημα πειράματα παραψυχολογίας Ρινέ ξεκίνησαν το 1927 και είχαν πάντα σχέση με τη μελέτη και την απόδειξη της εξωαισθητήριας αντίληψης (extrasensory perception).

http://neurotalk.blogspot.com/2012/01/blog-post_10.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη