Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευροδιάλογοι.

Η αμυγδαλή είναι εγκεφαλικός σχηματισμός στα πλάγια του κρανίου, στο ύψος του αυτιού που αποτελείται από υποπυρήνες.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/01/blog-post_8314.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη