Ανεβάσαμε κανούργιο άρθρο στην Σκλήρυνση κατά πλάκας.

Η σκλήρυνση κατά πλάκας έχει ποικίλη συμπτωματολογία και ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της εμφάνισης της.

http://aboutsclerosis.blogspot.com/2012/02/blog-post.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη