Τα αυτοάνοσα νοσήματα εμφανίζονται όταν το νευρικό σύστημα, που κατευθύνει το ανοσοποιητικό σύστημα, δε μπορεί να ξεχωρίσει τα οικεία κύτταρα από τα εχθρικά.

Σε μερικές περιπτώσεις όπου υπάρχουν βλάβες κυρίως απομυελινωτικού τύπου στη σκλήρυνση κατά πλάκας μεταξύ του ακουστικού φλοιού και του ακουστικού συνειρμικού φλοιού, παρουσιάζεται σαν κώφωση αυτό που λέμε η γνήσια λεκτική κώφωση.

Θεωρείται στην Αμερική ότι ένα ποσοστό τριακοσίων χιλιάδων ατόμων «πάσχει» από ψυχογενείς κρίσεις.

Η προσοχή και η αντίληψη είναι απαραίτητες εγκεφαλικές λειτουργίες για την επίτευξη της επικοινωνίας.

Το αυτοάνοσο νόσημα Sjogren χαρακτηρίζεται από μια ξηροστομία και ξηροφθαλμία, άκρως ενοχλητικά για τον ασθενή.

Όταν το βλέμμα εστιάζεται σε ένα κοντινό αντικείμενο προκαλεί σύγκλιση των οφθαλμών και μύση των κόρων.

Πάντοτε, προκειμένου να εξετάσουμε το επίπεδο της αίσθησης, είναι αναγκαίο να εντοπίσουμε τις λεγόμενες αποκλίσεις της αισθητικότητας.

Το κρανίο σχηματίζει ένα θόλο (τον κρανιακό θόλο) μέσα στον οποίο προστατεύεται ο εγκέφαλος.

Όταν σκεφτόμαστε την περίπτωση στρες και την αστική ζωή, σκεφτόμαστε αμέσως την έλλειψη πρασίνου, απουσία καθαρού αέρα και αδυναμία χαλάρωσης.

Έτσι και αλλιώς η εμφάνιση καρκίνου, στην τρίτη ηλικία, κάθε είδους είναι ιατρικά αναμενόμενο και διαγνωστικά πάντα ύποπτο.

Αρχη