Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στην Κατάθλιψη.

Τα φαινόμενα παρεμβολής είναι ψευδής εντύπωση εξωτερικών ηχητικών ή οπτικών ερεθισμάτων ή πραγματικών σε παραλλαγή.

http://depression-nevrosis.blogspot.com/2012/05/blog-post.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη