Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Στις μέρες μας, όπου υπάρχει υπόνοια μιας διαταραγμένης εγκεφαλικής λειτουργίας, η σειρά των εξετάσεων ρουτίνας είναι το απλό και εικοσιτετράωρο εγκεφαλογράφημα, το καρδιογράφημα με επιβάρυνση, η ακτινογραφία με θάλιο και μετά κατά περίπτωση η στεφανιογραφία και η αγγειοπλαστική.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/04/blog-post_2418.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη