Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Η καθημερινή ζωή με όλες τις αποκλίσεις και τα κοινά της είναι ένα συνεχές παιχνίδι μεταξύ των ατόμων και της ομάδας της κοινωνίας.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/04/n_30.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη