Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Παλαιοτέρα σε επεμβάσεις που γινόντουσαν για διάφορους λόγους, κυρίως μετά από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πάρα πολλοί παρατηρούσαν το σχηματισμό ενός ουλώδους ιστού ή την παρουσία κάποιας αγγειακής διαμαρτίας ή ακόμη και χαμηλής κακοήθειας, ευρήματα στον ιππόκαμπο τα οποία θεωρούσαν και σαν αιτίες των επιληπτικών κρίσεων.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/05/blog-post_4405.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη