Ανεβάσαμε κανούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Η ψυχοκινητική επιληψία λέγεται και κροταφική επιληψία λόγω του ότι κυρίως διαδραματίζεται στην περιοχή του κροταφικού λοβού.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/05/blog-post.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη