Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Μετά το μεσαίωνα στην παλιά Ευρώπη ξεκινά η εποχή του διαφωτισμού με τη διαμόρφωση των νέων ιδεών της δημοκρατίας και της ορθολογιστικής πολιτικής διοίκησης.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/05/blog-post_9959.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη