Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Πριν εκδηλωθεί η εγκεφαλοπάθεια Hashimoto, για πολύ καιρό έχουμε μια διαταραχή της αναπνοής.

http://neurotalk.blogspot.com/2012/05/hashimoto.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη