Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Ο άνθρωπος ξεκίνησε από την Αφρική σαν homo sapiens και ανέβηκε από την Ασία προς την Ευρώπη.

http://neurotalk.blogspot.gr/2012/06/blog-post_3394.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη