Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Τα κρανιοεγκεφαλικά τραύματα από την παιδική έως τη μεγάλη ηλικία χαρακτηρίζονται κυρίως από την ένταση τους και κατά πόσο δημιουργούν πρόβλημα στη μετέπειτα αποκατάσταση.

http://neurotalk.blogspot.gr/2012/06/contrecoup-anio.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη