Ενημερώθηκε η Βιονευρολογική με καινούργιο άρθρο.

Η γαλλική νευρολογική σχολή, πριν από δυο αιώνες περίπου, έφερε τον όρο «déjà vu » και το χαρακτηριστικό του σαν ένα σύμπτωμα επιληπτικών καταστάσεων στην διεθνή βιβλιογραφία.

http://www.bioneurologics.gr/astheneies/epilipsia/deja-vu/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη