Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Η επιγενετική είναι ο κλάδος της γενετικής που δείχνει την επιρροή εξωτερικών παραγόντων πάνω στο γονίδιο και στις μεταβολές της συμπεριφοράς του.

http://neurotalk.blogspot.gr/2012/06/blog-post_1431.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη