Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Όλη η εγκεφαλική λειτουργία βασίζεται στη μετάδοση ενός ηλεκτρικού ρεύματος και στα μαγνητικά πεδία που δημιουργεί η ροή του μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων.

http://neurotalk.blogspot.gr/2012/06/blog-post_514.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη