Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Το Latah είναι μια ψυχιατρική εκδήλωση που την αντιμετωπίζουν μόνο κατά κύριο λόγο στη Μέση Ανατολή.

http://neurotalk.blogspot.gr/2012/06/blog-post_2065.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη