Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Tο βασικό ερώτημα ποιος είμαι συμβαδίζει στον εγκέφαλο με την πιστοποίηση πως κινούμαι.

http://neurotalk.blogspot.gr/2012/08/blog-post_1495.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη