Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Μια Πανευρωπαϊκή Επιστημονική δραστηριότητα κατάφερε και χαρτογράφησε το 85% των μικροβίων που κυκλοφορούν εντός του σώματος μας.

http://neurotalk.blogspot.gr/2012/08/h_9.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη