Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Επειδή τα  τραύματα εγκεφάλου ανήκουν στις λεγόμενες συχνές και «μπανάλ» περιπτώσεις της καθημερινότητας, δε δίνεται πολλές φορές η ανάλογη σημασία που πρέπει.

http://neurotalk.blogspot.gr/2012/08/blog-post_4344.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη