Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Το Σαββάτο 24 Μαρτίου 2008 διάβασε κάποιος στην καθημερινή ότι ξεκίνησε έρευνα για καταχρήσεις εκατό εκατομμυρίων δολαρίων (βλέπε απόκομμα εφημερίδας).

http://neurotalk.blogspot.gr/2012/07/blog-post_2893.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη