Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Καταρχήν, σαν διαταραχή της προσωπικότητας ορίζεται ένα μακροχρόνιο πρότυπο συμπεριφοράς και βιωμάτων που αποκλίνει σημαντικά από αυτό που ο μέσος όρος των προσδοκιών θεωρεί προβλέψιμο με βάση τον υφιστάμενο πολιτισμό.

http://neurotalk.blogspot.gr/2012/08/blog-post_7699.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη