Ενημερώθηκε η Βιονευρολογική με καινούργιο άρθρο.

Με την ηλικία ο οφθαλμός προσαρμόζεται, έτσι ώστε να εστιάζει το φως στο κατάλληλο σημείο, προκειμένου να βλέπει σωστά.

Η ηλικία και η πρεσβυωπία

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη