Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στο Νευρο-διάλογοι.

Δυστυχώς, τα προκλητά δυναμικά, μια άκρως λεπτή και πλήρης εξέταση πληροφοριών, σε ότι αφορά τις νευρολογικές παθήσεις, δεν έχουν μέχρι σήμερα κατοχυρωθεί στο βαθμό που θα έπρεπε.

http://neurotalk.blogspot.gr/2012/06/ika.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη