Ανεβάσαμε καινούργιο άρθρο στη Σκλήρυνση κατά πλάκας.

Σε πολλές περιπτώσεις σε σκλήρυνση κατά πλάκας έχουμε «μονοσυμπτωματικές» διαταραχές, οι οποίες στην πραγματικότητα υποδηλώνουν την έναρξη μιας ώσης.

http://aboutsclerosis.blogspot.gr/2012/11/blog-post_13.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη