Ενημερώθηκε η Βιονευρολογική με καινούργιο άρθρο.

Τελευταίες ανακαλύψεις από την Ιαπωνία έχουν καταδείξει κάτι που επιστημονικά φαίνεται πολύ λογικό.

http://www.bioneurologics.gr/astheneies/nevrologia/psyxiatrikh-diakraniakos-magnhtikos-erethismos/diakraniakos-magnitikos-erethismos-blastokyttara/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Αρχη